If you are noticing issues with the recently updated site, browsers like Google Chrome and Chromium Edge work the best with this site.

Log In Log in

Cyd Bwyllgor Craffu Dinas Rhanbarth Bae Abertawe

Broadcasted on: Monday, 28th of October 2019 at 14:00 (Times in UTC)

Stream currently unavailable, please try again later.

Something went wrong with the player...

Try refreshing the page

Error log:

Cyd Bwyllgor Craffu Dinas Rhanbarth Bae Abertawe

Broadcasted on: Monday, 28th of October 2019 at 14:00 (Times in UTC)

Inactive Speaker Active Speaker

No active speaker

Inactive Agenda Active Agenda

No active agenda

There are no agendas...

 • 01

  Datganiadau o fudd

  • 02

   Cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 2 Medi 2019

   • 03

    Rheolau Gweithdrefn Gweddarlledu

    • 04

     Diweddariad llafar gan y Cynghorydd Rob Stewart am y Morlyn Llanw

     • 05

      Cyflwyniadau ar Brosiectau Lleol ar gyfer Abertawe

      Pentref Digidol
      Sgwâr Digidol
      • 06

       Y diweddaraf gan y Swyddog Adran 151

       Monitro Ariannol (Adroddiad i ddilyn)
       • 07

        Monitro Rhaglen

        • 01

         Cynllun Gweithredu (datblygwyd mewn ymateb i adolygiadau amrywiol)

         • 02

          Cofnod o risgiau a phroblemau

          • 03

           Cofrestr Risgiau (i ddilyn)

           • 04

            Cynllun rhoi ar waith

            • 08

             Blaenraglen Waith

             There are no documents...

             There are no participants...

             Stream Link URL

             Press enter to search...

              We use cookies to analyse our traffic. You can read our privacy policy here